Školní nábytek

Dbáme na vysokou kvalitu, precizní řemeslné zpracování a estetický design. Český nábytek je známý použitím prvotřídních materiálů. Kromě dřeva jsou běžně používány i vysoce kvalitní dýhy, lamináty a kovy, které přidávají na estetické hodnotě a funkčnosti.

AV a IT technika

Kvalitní AV technika a IT vybavení poskytuje učitelům a studentům nástroje, které zvyšují interaktivitu, efektivitu a zapojení do výukového procesu. Investice do špičkové audiovizuální techniky a robustní IT infrastruktury přináší dlouhodobé výhody v podobě lepších vzdělávacích výsledků a připravenosti na výzvy digitálního světa.

Školní pomůcky

Školní pomůcky jsou klíčové pro podporu efektivního učení a vyučování. Kvalitní školní pomůcky nejen usnadňují výuku, ale také zvyšují angažovanost studentů a učitelů. Níže jsou popsány různé typy školních pomůcek, které by měly být součástí každé moderní školy.
SLUŽBY

Chcete novou učebnu/ třídu pro vaši školu?

Jste tedy správně! Pomůžeme vám s celým procesem.
Návrh školních učeben je komplexní proces, který zahrnuje několik důležitých fází, od počáteční analýzy a konzultací až po finální realizaci. Klíčovým prvkem tohoto procesu je také stanovení rozpočtu, který zahrnuje všechny náklady spojené s návrhem a realizací projektu. Následující body popisují jednotlivé kroky tohoto procesu a jak se stanovuje rozpočet.
Konzultace a zaměření učebny
Shromáždění informací o aktuálním stavu prostor, požadavcích a cílech školy. Schůzka pro definování specifických potřeb a očekávání.
Návrh učebny
Vypracování konceptu. Tvorba návrhu učebny, které odpovídají zjištěným potřebám.
Prezentace
Představení konceptu klientovi a získání zpětné vazby.
Detailní design učebny
Vytvoření detailních popisů a ukázkových vizualizací, které ukazují finální podobu učeben.
Ergonomie a uspořádání: Optimalizace rozložení nábytku a vybavení pro maximální pohodlí a efektivitu.
Technologická integrace: Plánování umístění interaktivních tabulí, projektorů a dalších digitálních nástrojů.
Sestavení rozpočtu
 Specifikace materiálů a vybavení: Detailní specifikace použitého materiálu, nábytku, AV technologií, IT, pomůcek  a dalších prvků. 
Kalkulace nákladů: Přesná kalkulace nákladů na jednotlivé položky, včetně stavebních prací, instalace a dopravy.
Realizace
Stavební práce: Provádění stavebních úprav a instalací podle schváleného plánu.
Montáž nábytku a technologií: Instalace školního nábytku, digitálních a interaktivních prvků.
Kontrola kvality: Průběžné kontroly a závěrečná inspekce pro zajištění vysoké kvality provedení.
Vyhledávání